[7/ธ.ค../2559 ] ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559
[28/พ.ย./2559 ]ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[11/พ.ย./2559 ] ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559
(ประกาศ) (ปฏิทินคัดเลือก) (ใบสมัคร) (หลักสูตร) (แบบประเมิน) (ตัวชี้วัด) (ตารางสอบ)
[28/ก.ย./2559 ] ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิก
บัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙
 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
[2/ก.ย./2559 ] ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกฯ ตำแหนงครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
[29/ส.ค../2559 ] ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙
 
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
[09/ส.ค../2559 ] ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เรื่อง  รับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ประกาศสอบ)  (รายละเอียดกลุ่มวิชา)   (หลักสูตร)
(ตัวอย่างหนังสือขออนุญาต)   (ตัวชี้วัดสัมภาษณ์)   (จำนวนรับสมัคร)
(สรุปจำนวนผู้สมัคร)
  [09/ส.ค../2559 ] ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เรื่อง  รายละเอียด
องค์ประกอบในการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
   [10/มิ.ย./2559 ]  สอบถามความประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี กศจ. (สพม.)
   [ 10/มิ.ย./2559 ]  สอบถามความประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี กศจ. (สพป.)
   [ 27/พ.ค./2559 ]   ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สพม.5)
   [ 27/พ.ค./2559 ] ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สพป.อ่างทอง)
  [ 18/พ.ค./2559 ] นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู "คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน
  [ 12/พ.ค./2559 ] เอกสารการประชุม/" นายกพบเพื่อนครู"/ 13 พ.ค.59 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี
  [ 7/พ.ค./2559 ] พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับศึกษาธิการภาค เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมทั้งมอบแนวทางนโยบายในการปฏิบัติงาน เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559
  [ 7/พ.ค./2559 ] พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  [ 3/พ.ค./2559 ] ประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนประชารัฐ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  [ 2/พ.ค./2559 ] Education ICT Forum 2016
  [ 25/เม.ย./2559 ] สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร
  [ 21/เม.ย./2559 ] การประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 4/2559