นายสุดใจ  มอญรัต
ผอ.สพป.อ่างทอง
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
นายไพศาล   ปันแดง
ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เมนูหลัก
หน้าแรก
ที่ตั้งหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะกรรมการ กศจ.
คณะอนุกรรมการ กศจ.
ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวสารการศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงานวิชาการ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
กศน.
สพฐ.
สศศ.
สพป.อ่างทอง
สำนักงานการศึกษาพิเศษจังหวัด
สำนักงานอาชีวฯ จังหวัด
เรื่องล่าสุด
ประชุมคณะกรรมการ กศจ.
การประชุมทางไกล "นายกรัฐมนตรี
   พบเพื่อนครู"
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รศ. อดุลย์  ตันประยูร
ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.

ประธานกรรมการ
นายบุรินทร์  กราบเครือ
รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
อนุกรรมการ
นายสมศักดิ์  วงษ์คำ
ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
อนุกรรมการ
นางมณฑ์ณัทอร  วุฒิชญานันท์
ผอ.สพม. เขต 5
อนุกรรมการ
นายวินัย  ปานแดง
ผอ.โรงเรียนสตรีอ่างทอง
อนุกรรมการ
นางสาวสมจิตร์  ปราณีโชติรส
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
นายปัญญา  คำพรเหลือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
นายเอนก  ทรัพย์มาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผศ ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา
(ผู้แทน สภอ.)
ประธานกรรมการ
นายสุรินทร์  นิลเลิศ  
ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น
อนุกรรมการ
นายไพบูลย์  เพชรหงส์  
ผู้แทน สอศ.
อนุกรรมการ
นายวัฒนชัย  พันธุ์พร  
ผอ.โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อนุกรรมการ
นายประจวบ  อุ่นน้อย  
ผอ. โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
อนุกรรมการ
นายมะยม โพธิสุวรรณ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
อนุกรรมการ
นายสมยศ  วนิชาชีวะ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
อนุกรรมการ
นายเดชณรงค์  วัฒนพันธุ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
อนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผอ.อานนท์  ภักดีวงศ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.)
ประธานกรรมการ
นางสาวนาถนภา   ศุกระรุจิ
(ผู้แทนสำนักงาน ก.คศ)
อนุกรรมการ
นายปราโมทย์  แก้วสุข
(ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.)
อนุกรรมการ
นายวินัย  อินทรสวัสดิ์
(ผอ.โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”)
อนุกรรมการ
นายฉลอง  อำพันเรือง
(ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท)
อนุกรรมการ
นายปัญญา  งานเลิศ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
อนุกรรมการ
นายปรีชา  เดชพันธ์  
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
อนุกรรมการ
นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
อนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   อนุกรรมการและเลขานุการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092