หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา สพฐ. คุรุสภา ติดต่อเรา
...ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง...

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คณะกรรมการติดตามฯ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
มูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง
สนง.ลูกเสือ สพป.อ่างทอง
ศูนย์ประสานงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุกิจ
ผู้จัดการ
สยามกีฬา
แบบตอบรับ
การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้ง 65
ปีการศึกษา 2558

การขอวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว7/2558
download รายละเอียด

เกณฑ์ประเมินห้องเรียนและห้องสมุดมาตรฐาน
download รายละเอียด
หลักเกณฑ์และวิธีเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
download รายละเอียด
การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ประจำปี 2558

downland (หนังสือนำ) (ระเบียบกีฬา)
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ธุรการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สพป.อ่างทอง (ภายในวันที่ 25 ส.ค.58)

(สพป.อ่างทอง) (อ.เมือง) (อ.ไชโย) (อ.ป่าโมก) (อ.วิเศษฯ) (อ.โพธิ์ทอง)
(อ.แสวงหา) (อ.สามโก้) (โรงเรียนเอกชน)
เผยแพร่ / ผลงาน ประกวดราคาจัดซื้อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 
ข่าวการศึกษา......


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092