หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา สพฐ. คุรุสภา ติดต่อเรา
...ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง...


ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คณะกรรมกา5รติดตามฯ
กลุ่มภารกิจ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
สนง.ลูกเสือ สพป.อ่างทอง
สารสนเทศ สพป.อ่างทอง
โรงเรียนในสังกัด
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุกิจ
ผู้จัดการ
สยามกีฬา

ขอความกรุณารถยนต์ที่จะเข้ามาสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ในวันเสาร์ที่ 10 ต.ค.58 และวันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค.58
ให้นำรถมาจอดได้ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ไม่อนุญาตให้เข้ามาจอดในบริเวณ สพป.อ่างทอง
แบบกรอกข้อูุลนักเรียนพิการเรียนร่วมเรียนรวม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ)
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒
ปี พ.ศ.๒๕๕๘

แผนการเตรียมความพร้อมเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติในโรงเรียน
(ตัวอย่างการเขียนแผน) (ตัวอย่างรูปเล่ม)

เผยแพร่ / ผลงาน ประกวดราคาจัดซื้อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 
ข่าวการศึกษา......


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092