หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา สพฐ. คุรุสภา ติดต่อเรา
...ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง...


ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คณะกรรมกา5รติดตามฯ
กลุ่มภารกิจ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
สนง.ลูกเสือ สพป.อ่างทอง
สารสนเทศ สพป.อ่างทอง
โรงเรียนในสังกัด
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุกิจ
ผู้จัดการ
สยามกีฬา

 
 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

****************
(ประกาศรับสมัคร) (ใบสมัคร) (จำนวนอัตราที่รับ) (แบบรายงานประวัติ)
(รายละเอียดกลุ่มวิชาเอก) (หนังสือรับรอง)
(หลักสูตรการคัดเลือก) (องค์ประกอบการประเมิน)

รายชื่อผู้บริจาคเงินร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 558
ณ สำนักงานส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา สป.กระทรวงศึกษาธิการ
>>>>> หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด <<<<<
 
เผยแพร่ / ผลงาน ประกวดราคาจัดซื้อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ข่าวการศึกษา......


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092